Katter och andra djur i hemmet

Många kattägare landet över, men också världen över för den delen, har andra djur samtidigt. Om du själv skulle vilja skaffa mer än katt till ditt hem, kan det vara bra att tänka på vilka slags djur skulle fungera bra. Det är inte lätt att säga säkert då det kommer bero en hel del på husdjuren själva. Även om man kan se återkommande personlighetsdrag i katter i stort eller specifika raser, har de fortfarande egna personligheter som avgör mycket hur de skulle reagera på andra djur.

En sak som alltid gör situationen enklare är om både katten och de andra djuren är väldigt ung. Att få en fullvuxen katt att lära sig bli van att dela hemmet med något som en hund kommer alltid att utgöra en större utmaning. Det behöver så klart inte vara omöjligt, men du vill ju heller inte tvinga djur till en sådan situation om det är väldigt tydligt att katten agerar aggressivt mot andra djur. Det är ju inte rättvist mot någon av dem.

Ett djur som dock kan fungera väldigt bra även tillsammans med vuxna katter är fiskar. Praktiskt taget alla katter kan bli väldigt fascinerad av fiskarna som simmar omkring, precis som de sitter i fönstret och tittar på fåglarna utanför. Du kan köpa akvarium i många olika storlekar och när det väl är fyllt med vatten kommer de vara tung nog att katten inte löper någon risk alls att välta det om de skulle försöka utforska det närmare.